Sisu: Antakse ülevaade proteiini erinevatest fraktsioonidest põllumajandusloomade söötmise aspektist. Käsitletkse proteiini seede erinevaid etappe veise seedetraktis ning seda mõjutavaid tegureid. Õpitakse tundma söötade ja söödaratsiooni  metaboliseeruva proteiini sisalduse erinevaid arvutusskeeme ning vatsa proteiini bilansi mõistet. Käsitletakse piima valgu ja karbamiidisisalduse vahelisi seoseid (karbamiiditest).

Õpiväljundid: Materjali läbinu tunneb proteiini arvestuskategooriaid ning oskab balansseerida söödaratsiooni lähtuvalt metaboliseeruva proteiini kontseptsioonist (vatsa proteiini bilanss).