PBV(Soome) = 112 • 0,8 - 0,179 [596 + (0,8 • 112)] = - 33,1 g/kg

Arvutustest nähtub, et odrajahu korral on vatsa proteiini bilanss negatiivne s.t. vatsamikroobidele on proteiinisünteesi limiteerivaks faktoriks lõhustuv söödaproteiin, osa seeduvate süsivesikute energiast jääb kasutamata. Juhul kui vatsa proteiini bilanss osutub positiivseks on olukord vastupidine ning limiteerivaks faktoriks on energia s.t. kogusummas seeduvad süsivesikud. Viimasel juhul jääb osa söödaproteiini
lõhustumisproduktidest kasutamata. Rootsi süsteemis leitakse söödale ka efektiivne metaboliseeruva proteiini sisaldus, järgmise valemi abil:

 MPef = MPpot + (k5 • k6 •PBV)


Seega odra efektiivseks metaboliseeruva proteiini sisalduseks kujuneb: 78,9 + (0,85 • 0,7 • - 16,8) = 62,7 g/kg.


Soome süsteemis efektiivse metaboliseeruva proteiini mõistet ei kasutata.

Tabelis 2* on toodud mõningate söötade metaboliseeruva proteiini sisaldused ja vatsa proteiini bilansid lähtuvalt Soome ja Rootsi arvutusskeemidest, tingimusel, et ratsioonis on ainult nimetatud sööt.

* vajuta   

Tabelist nähtub, et tugevasti positiivse vatsa proteiini bilansiga on suure toorproteiini sisaldusega söödad näiteks srotid, kvaliteetsest algmaterjalist rohusöötade vatsa proteiini bilanss on enamasti nõrgalt positiivne. Kuna põhk sisaldab vähe proteiini ning see lõhustub vatsas halvasti on põhu vatsa proteiini bilanss tugevasti negatiivne.