Vatsas lõhustumatu proteiin jaguneb tinglikult kahte rühma: 1) ligniiniga seotud proteiin, mis on loomorganismis täielikult seedumatu ja 2) valguline proteiin, mis on seedetraktis potentsiaalselt seeduv. Potentsiaalselt seeduv, vatsas lõhustumatu proteiin lõhustub ja imendub peensooles, kuid mitte täielikult. Kordaja k3 näitabki vatsas lõhustumatu proteiini aminohappelist osa, mis seedub ja imendub peensooles.
Selle kordaja osas on erinevate süsteemide lõikes suured erinevused, 66-st-95 %. Rootsi ja Soome arvutusskeemis on antud sellele kordajale väärtuseks 0,82 s.t. vatsas lõhustumatu proteiini aminohapetest seedub ja imendub peensooles 82 %.