Kordaja k5 käsitleb mikroobses valgus sisalduvate aminohapete seeduvust. Mikroobse valgu aminohapete seeduvus oleneb söödaratsiooni tüübist, kuna sõltuvalt ratsiooni koostises olevatest söötadest kujuneb välja vatsa mikrofloora ja -fauna liigiline koosseis. Põhisöödalise ratsiooni korral domineerivad vatsas tsellulolüütilised mikroobid, jõusöödalise ratsiooni korral on aga tselluloosi lõhustavate mikro-organismide arv suhteliselt madal, ülekaalus on proteolüütilised mikroobid. Rootsi teadlaste katseandmetest nähtub, et heinaratsioonil seedub mikroobsest valgust pärismaos ja peensooles 82 %, segaratsioonil 82 % ja odra + põhuratsioonil 91 %. Rootsi ja Soome metaboliseeruva proteiini süsteemis arvestatakse, et mikroobse valgu aminohapetest seedub keskmiselt 85 %.