Nimetatud kordaja näitab valgulise proteiini osakaalu mikroobses proteiinis. Mikroobses proteiinis olev lämmastik ei ole ainult valgulise proteiini koostises, suur osa sellest sisaldub ka ribonukleiinhapetes. Soome ja Rootsi süsteemis eeldatakse, et valgulise proteiini osakaal mikroobses proteiinis on 70 %, Suurbritannia süsteemis 75 %, Saksamaal aga 73 %. Erinevus tuleneb eeldatavasti kasutatava söödaratsiooni
struktuurist (erinev vatsa mikrofloora ja –fauna liigiline koosseis). Rohusöödarikaste ratsioonide korral on vatsas ainurakseid enam kui jõusöödarikaste ratsioonide korral. Ainurakse proteiin sisaldab aga oluliselt vähem valku kui bakterraku proteiin.