Oder sisaldab keskmiselt 11,2 % proteiini, 59,6 % kogusummas seeduvaid süsivesikuid ning odra proteiinist lõhustub vatsas 80 % (Söötade tabelite aluse). Odra metaboliseeruva proteiini sisalduseks kujuneb:


AAT(Rootsi) = 112 • (1 - 0,80) • 0,85 • 0,82 + 596 • 0,020 • 6,25 • 0,85 = 78,9 g/kg


AAT(Soome) = 112 • (1 - 0,80) • 0,85 • 0,82 + 0,179 • [596 + (0,80 • 112)] • 0,85 • 0,70 = 88,6 g/kg


Arvutus näitab, et odras on 7,89 resp. 8,86 % metaboliseeruvat proteiini. Seda on isegi rohkem kui seeduvat proteiini, mille sisalduseks on keskmiselt 7,7 %.