1. Millised on vatsaseede seisukohalt olulised proteiini kategooriad?

a) eesmaos lahustuv proteiin

b) eesmaos lõhustuv proteiin

c) eesmaos lahustumatu ja lõhustumatu proteiin

d) eesmaos ja peensooles lahustumatu ja lõhustumatu proteiin

2. Milliseid aminohappeid pole vatsamikroobid võimelised sünteesima?

a) asendamatuid aminohappeid

b) väävlit sisaldavaid (S-) aminohappeid

c) kõiki aminohappeida

d) vatsamikroobid on võimelied sünteesima kõiki loomale vajalikke aminohappeid

3. Milline on vatsas lahustuva ja lõhustuva proteiini osatähtsus kvaliteetsetes rohusöötades (silo, hein, karjamaarohi)

a) 30...50 %

b) 70...85 %

c) 100 %

d) 15...30 % 

4. Millised on vatsamikroobide peamised energiaallikad?

a) suhkrud

b) tärklis

c) tselluloos

d) hemitselluloos

5. Mida näitab positiivne vatsa proteiini bilanss?

a) vatsamikroobide sünteesipotentsiaal ei realiseeru, osa proteiini laguprodukte (eeskätt ammoniaaki) jääb kasutamata ning väljutatakse organismist uriini karbamiidina

b) vatsamikroobide sünteesipotentsiaal ei realiseeru kuna ei jätku sünteesi käivitamiseks vajalikku energiat

c) vatsamikroobide sünteesipotentsiaal ei realiseeru, liigne energia ladestub organismis varurasvadena

d) proteiini laguproduktide sidumiseks on olemas täpselt vajalik kogus energiat

6. Milline on optimaalne piima karbamiidisisaldus?

a) 0 mg/l

b) kuni 150 mg/l

c) 150...270 mg/l

d) rohkem kui 270 mg/l

7. Mida isloomustab karbamiiditest?

a) piima karbamiidisisaldust

b) söödaratsiooni kvaliteeti vatsaseede aspektist

c) vatsa proteiini bilanssi

d) lehma tervislikku seisundit