Lähteandmed: 3 lehma, toodanguga vastavalt  20, 30 ja 40 kg piima päevas. Ratsioonis kasutada kahte silo, terviljajahu või konservilja ning kooki või srotti.

Ratsioonid balansseerida energia, metaboliseeruva proteiini, Ca, P ja vatsa proteiini bilansi suhtes.

 

Programm ratsioonide koostamiseks asub aadressil P:\Rats_Oppe\Ratsioonid

Söötade keemilise analüüsi tulemused asuvad aadressil P:\Rats_Oppe\tmp\Söödaanalüüsid